homeopathie

schaapWat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze waarbij het zelfherstellende vermogen, waar ieder mens en dier over beschikt, op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. Homeopathische middelen geven het levende organisme een prikkel tot zelfherstel. Met behulp van homeopathie is een snel, doelmatig maar ook zachtzinnig herstel te realiseren op een uiterst dier- en mensvriendelijke manier.

In welke situaties kan veterinaire homeopathie behulpzaam zijn?

In de homeopathische behandeling wordt er onderscheid gemaakt tussen klachten die van buitenaf komen zoals bijvoorbeeld vallen, schrik of verhuizing, en klachten die van binnenuit komen (endogeen), de zogenaamde constitutionele problemen. Hierbij is de aanleg voor een aandoening al bij de geboorte aanwezig, zoals bijvoorbeeld bij huidklachten het geval kan zijn.

Hierdoor kan homeopathie bij de meest uiteenlopende klachten op fysiek, mentaal en emotioneel gebied ingezet worden. Zowel in acute situaties als bij klachten die al langer bestaan. Denk hierbij aan gedragsklachten, maar ook bij chronische fysieke klachten kan in combinatie met evt. diergeneeskundige behandeling de homeopathie behulpzaam zijn.