home

Ook als het dier reeds onder behandeling is bij een regulier dierenarts voor bijvoorbeeld chronische klachten, kan een homeopathische behandeling ondersteunend werken. Het is een veel voorkomend misverstand dat reguliere middelen en homeopathische middelen niet samen kunnen gaan. Een eigenaar kan bijvoorbeeld al heel blij zijn dat langdurig reguliere medicatie zoals prednison in overleg met de dierenarts tot een minimale hoeveelheid kan worden afgebouwd dankzij de homeopathische ondersteuning.

Zodra er sprake is van herhalende klachten, is het belangrijk dat niet alleen de opleving van de klacht op dat moment wordt behandeld, zoals een acute koliekaanval of een acute oorontsteking, maar dat ook dieper in de constitutie de verstoring wordt opgelost die eraan ten grondslag ligt. Dit vergt echter meer inzicht in de processen van ziekte en genezing.

Met een grondig doordacht en constructief homeopathisch behandelplan, worden problemen in de toekomst voorkomen. Daadwerkelijke genezing gaat dus verder dan alleen de acute situatie oplossen. Een dier kan zelfs homeopathisch ondersteund worden tijdens de groei of preventief om een optimaal gezondheidspeil te bereiken waardoor het dier beter bestand is tegen een heersend virus. Het is niet altijd zo dat het dier dan helemaal niet ziek wordt, maar het wordt minder snel en minder ernstig ziek en bovendien herstelt het dier sneller t.o.v. zijn lotgenootjes, omdat zijn weerstandsvermogen optimaal werkt.

 Aangesloten bij de beroepsvereniging BKHD en erkenning van de Stichting Veterinaire Homeopathie Nederland die enkel erkenning geeft aan klassiek homeopaten die werken volgens de zgn. ziekteclassificatie. Deze methode heeft nieuwe inzichten en ervaringen verschaft bij de homeopathische behandeling van hardnekkige klachten bij dieren, zoals luchtwegproblemen, huidproblemen en hormonale problemen. Resultaten zijn beter en vooral duurzamer gebleken. Bij de ziekteclassificatie wordt er onderscheid gemaakt tussen de klachten die ontstaan zijn vanuit de biografie van het dier, bijvoorbeeld door een fysiek of emotioneel trauma en klachten die ontstaan zijn vanuit de constitutie. Eventueel rekening houdend met erfelijke informatie en medicijn gebruik.

« terug naar home